Bizzxl studiecoach

Electronische leeromgeving en student administratie

In 2009 startte BizzXL met het vraagstuk ‘waarom zijn er zoveel klachten over onderwijsapplicaties?’
Het antwoord: inzet van verkeerde automatiseringsoplossingen die met name "oude" werkwijze digitaliseren en daarbij niet kijken naar hedendaags onderwijs en leerprocesen.

De vertaalslag van een onderwijsinstelling managen, administreren, doceren tot aan de ontwikkeliing van een student wordt zelden begrepen en vaak verkeerd vertaald en of sneuvelt in de bohoefte naar schaalgrootte en efficiency met als gevolg starre systemen en een hoop onvrede en zeker geen bijdrage aan het verbeteren van de ontwikkeling van het onderwijs.

In StudieCoach staat de student en zijn of haar inidividuele ontwikkeling centraal en vanuit dat ontwerp vallen de omliggende administratieve onderdelen logisch op hun plaats.

Structuur Studiecoach

Structuur Studiecoach

StudieCoach Op Ee IPad

StudieCoach Op Ee IPad

StudieCoach Op Mobiel

StudieCoach Op Mobiel

StudieCoach Portfolio

StudieCoach Portfolio

StudieCoach Voortgang

StudieCoach Voortgang

Wanneer is StudieCoach geschikt voor u?

Administratie

 • Een beheersbare administratiesysteem
 • Online registratie
 • Online betaling
 • Automatische periodieke facturatie mogelijk
 • Registratie facturatie
 • Status betalingen
 • Automatische Inschrijving voor een opleiding
 • Controle op beschikbaarheid opleiding

Docent

 • Digitale lesmateriaal en planning
 • Monitoren voortgang van de studenten
 • Mentor kan overall resultaten van de voortgang meten: Daardoor sneller maatregelen nemen om studieresultaten en voortgang met student door te spreken
 • Communicatiemogelijk tussen student en docent 
 • Gebruiksvriendelijke applicatie en niet een ingewikkeld leerlingvolgsysteem
 • Alerts aan individuele gebruikers van het systeem
 • Flexibel in te richten
 • Rechtenstructuur voor de diverse gebruikers

Student

 • Gebundeld lesprogramma, lesmateriaal, taken opdrachten en aantekeningen
 • Studenten in een eigen tempo laten leren
 • Communicatie met de docent 
 • Alerts van het systeem
 • Geschikt voor mobiel en tablet.
 • Overal met internet te gebruiken.
 • Mogelijkheden voor gespersonliseerd leren voor studenten die iets meer nodig hebben of willen.

Onderwijs manager

 • Studentenvoortgang in een oogopslag
 • Actueel lesmateriaal
 • Een vaste relatie tussen lesinhoud, modules, doelen en eindresultaat
 • Docenten centraal lesinhoud beheren en documenteren
 • Financiële rapportages
 • Kernrapportages

Demo, informatie of presentatie aanvragen.